Nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa”, trwa do 23 marca 2018, godz. 15:59


Celem programu dotacyjnego „Niepodległa” jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Z programu dotacyjnego „Niepodległa” mogą skorzystać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Program dotacyjny prowadzi Biuro Programu „Niepodległa” i promuje festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, projekty animacyjno-edukacyjne (szczególnie te oparte na interakcji i współdziałaniu), przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych, publikacje poświęcone stuleciu odzyskania niepodległości. Na dofinansowanie nie mogą liczyć projekty inwestycje oraz oficjalne uroczystości organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 000 zł brutto, maksymalna kwota 150 000 zł brutto. Od organizatorów wymagane jest zapewnienie 15% udziału własnego (istnieje też możliwość złożenia wniosku bez wkładu własnego).

W ramach Programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie do 23 marca 2018 roku do godziny 15.59.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu https://niepodlegla.gov.pl/dotacja/niepodlegla/

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie do programu dotacyjnego „Niepodległa”
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/instrukcja-składania-wniosku-Niepodległa-2018.pdf