Wręczenie nominacji członkom NIW CRSO, Warszawa, 21.02.2018


W środę 21 lutego 2018 r., w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, z rąk wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, nominacje na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjęło 11 osób. Wśród nich był Wojciech Jachimowicz – członek Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, który przyjął również nominację na Przewodniczącego Rady.
Rada NIW CRSO wyraża opinie w sprawach:
– projektu rocznego planu finansowego Narodowego Instytutu,
– projektu rocznego planu działalności Narodowego Instytutu,
– rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu,
– rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu,
– projektu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
– końcowego sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
– wyboru firmy audytorskiej.
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki; nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przejęła zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wcześniej odpowiedzialnego za III sektor.
Pierwsze historyczne posiedzenie Rady NIW-CRSO I kadencji odbyło się po wręczeniu nominacji. Zainaugurował je Wicepremier Piotr Gliński, następnie poprowadził je przewodniczący Rady Wojciech Jachimowicz.