Wojciech Jachimowicz Przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Wolności, Warszawa, 13.02.2018


Pan Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, powołał, zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności,Wojciecha Jachimowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/powolanie-przewodniczacego-rady-narodowego-instytutu-wolnosci