Konferencja popularno-naukowa „Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu – Moja Mała Ojczyzna”, Głogów, 15.10.2016

glogow-konf-10-2016Organizatorami konferencji było Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.Udział w niej wzięli regionaliści, wykładowcy szkół wyższych, nauczyciele, młodzież szkolna i studenci, muzealnicy, bibliotekarze, animatorzy kultury i pracownicy samorządowi.
Wprowadzenie wygłosił prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej Zbigniew Mazurek.
Jako pierwszy, referat pt. „Nowe wyzwania edukacji regionalnej”, wygłosił Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego prof. Stefan Bednarek.

Łącznie wygłoszono dziesięć referatów:

  • „Współczesny Głogów – poszukiwanie pamięci” – dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Opolski
  • „Regionalizm Ziem Zachodnich w rozumieniu muzealnym. Przeszłość miasta, przeszłość ludzi” – Agnieszka Filipczak, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
  • „Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a edukacja regionalna” – Małgorzata Matusiak, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  • „Pracownia Badań Regionalnych PWSZ w Głogowie – stan i potrzeby” – dr Krzysztof Czapla, PWSZ w Głogowie
  • „Dział Regionaliów Biblioteki PWSZ w Głogowie – zasady gromadzenia i udostępniania zbiorów” – Urszula Zięba, Biblioteka PWSZ w Głogowie
  • „O książce ‚W naszej małej Ojczyźnie. Gmina Grębocice’” – komunikat Antoni Bok, regionalista
  • „Ocalić od zapomnienia – wspomnienia i relacje mieszkańców” – Marek Robert Górniak, KUL
  • „Udział lokalnych mediów tradycyjnych i elektronicznych w popularyzowaniu przeszłości i zachowaniu dziedzictwa kulturowego” – Wiesław Maciuszczak, autor internetowego „Wehikułu czasu”
  • „Regionalizm na co dzień w gminie” – Łukasz Horbatowski, wójt Gminy Kotla

Konferencję podsumował prof. Stefan Bednarek.Baywatch 2017 movie trailer