Konferencja popularno-naukowa „Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu – Moja Mała Ojczyzna”, Głogów, 15.10.2016

Organizatorami konferencji było Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.Udział w niej wzięli regionaliści, wykładowcy szkół wyższych, nauczyciele, młodzież szkolna i studenci, muzealnicy, bibliotekarze, animatorzy kultury i Czytaj dalej →