Zaproszenie na II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, Legnica, 5-8.05.2016


Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski
i członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Tadeusz Samborski
serdecznie zapraszają na
II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych,
które odbędą się na Zamku Piastowskim w Legnicy (Plac Zamkowy 1)
w dniach 5-8 maja 2016 roku

Program obchodów
II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa
na Ziemiach Odzyskanych

5 maja (czwartek) – godz. 10:00 sala teatralna:
Konferencja DODN – „Problematyka kresowa, osadnicza, przesiedleńcza w nauczaniu najnowszej historii”;
– prof. dr hab. Adam Koseski rektor Akademii Humanistycznej w Półtusku:
„Jak uczyć o aspektach II Wojny Światowej i jej skutkach dla Ziem Zachodnich”;
– red. Adam Śmiech („Myśl Polska”): „Na marginesie poczdamskiego myślenia”;
– red. dr Jan Engelgard (Muzeum Niepodległości w Warszawie): „Kresowiacy jako osadnicy”;
– komunikaty: Czesław Kowalak, Monika Łyp, Paweł Nowak, Stanisław Zięcik
– Otwarcie wystawy: „Barwy najnowszej historii Ziem Odzyskanych – motywy patriotyczne i historyczne w malarstwie Katarzyny Popińskiej”;

6 maja (piątek) – Dzień wydawniczy – godz. 10:00
„Kroniki, wspomnienia, relacje ustne, filmy dokumentalne o Pionierach i pierwszych latach Osadnictwa
na Dolnym Śląsku”,
– prezentacja wydawnictw, książek, pamiętników związanych z wypędzeniem z Kresów Wschodnich, przesiedleniem i zagospodarowywaniem Ziem Odzyskanych, m.in. „Galicjanie i Serbowie” aut. Jan Bujak;
– „Pionierskie lata turystyki w Sudetach” – Zbigniew Kulik – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu;
– Spotkanie z twórcami filmu „Wołyń”, prezentacja fragmentów filmu;
– Aktorska interpretacja wspomnień – prof. Stanisław Górka;
– Otwarcie wystawy: „Przybyliśmy, jesteśmy, będziemy” aut. Marek Sadowski;

7 maja (sobota) – Dzień Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – godz. 10:00
– prezentacja zbiorów Muzeum Wojska Polskiego;
– Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią) prezentacje:
„Wojsko Polskie na Kresach 1918-1939”, „Pociąg ze Lwowa”;
– występ Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej „Sursum Corda”;
– Prezentacja grupy rekonstrukcyjnej „Victoria”;
– Żołnierski poczęstunek dla uczestników;

8 maja (niedziela) – Oficjalne uroczystości:
– godz. 10:00 – Msza Święta w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy
– godz. 12:00 – Oficjalne uroczystości: Zamek Piastowski w Legnicy:
– Otwarcie części oficjalnej i przywitanie gości przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego i wystąpienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego;
– wręczenie odznaczeń i dyplomów okolicznościowych;
– wspomnienia Pionierów Osadnictwa m.in. Monika Śladewska, Stanisław Srokowski, Stanisław Zięcik, Karol Liwirski;
– Koncert z udziałem m.in.:
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Śmiglu,
– Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”,
– Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z Warszawy,
– Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”,
– Artyści scen polskich: Aurelia Sobczak, Zbigniew Lesień, prof. Stanisław Górka,
– Biesiada Osadników – żołnierski poczęstunek dla uczestników.