Zdzisław Mirecki w Radzie Muzeum we Wrocławiu


Miło nam poinformować, że na mocy uchwały nr 1831/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego członek naszego Towarzystwa – Zdzisław Mirecki wiceprezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca – został powołany w skład Rady Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w kadencji 2016-2020. W dniu 14.04.2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym, po wystąpieniach i dyskusji, Z. Mirecki przekazał członkom Rady pamiątki otrzymane z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i inne z jego regionu. W dwunastoosobowej Radzie dwie osoby są z Warszawy a dziewięć z różnych instytucji z Wrocławia.

Do kompetencji Rady, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 ze zm.), należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 oraz ocenianie, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalności muzeum oraz opiniowanie przedłożonych przez dyrektora rocznych planów działalności.

 

 


Na zdjęciu obok: dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Wanda Gołębiowska wręcza Zdzisławowi Mireckiemu akt powołania do Rady Muzeum Poczty i Telekomunikacji