Nowy numer konta bankowego DTR


Nowy numer konta bankowego DTR: Raiffeisen Bank O/Wrocław 03 1750 0012 0000 0000 3280 6128 Na to konto należy wpłacać składki członkowskie w wysokości:
Członkowie indywidualni: 30,00 zł
Emeryci i renciści: 15,00 zł
Stowarzyszenia: 70,00 zł
Zaległe składki za poprzednie lata pozostają w niezmienionych wysokościach (odpowiednio: 24,00, 12,00 i 50,00).